Händer

Behandling av handryggar

Med åren förlorar huden sin elasticitet och spänst till följd av kollagenminskning. Minskad bentäthet, volymförlust, torr hud och pigmentförändringar är också mycket vanliga, inte bara i ansiktet men också på kroppen och på händerna. Orsakerna är både livsstilsbetingade såväl som genetiska.

Ofta lägger vi ett stort fokus på att bibehålla ansiktets spänst och ungdomlighet men glömmer bort att händerna är tydliga åldersmarkörer.

Vanliga problem

  • Rynkor och torr hud på handryggarna
  • Ådriga handryggar
  • Knotiga handryggar
  • Pigmentfäckar på handryggarna

Åtgärder

Det du vill förändra eller justera kan många gånger ha flera lösningar. Ofta krävs olika typer av behandlingar för att uppnå ett fullgott resultat. Behandlingen kan ge en direkt synbar effekt. Men ibland krävs tålamod eftersom effekten inte kommer omedelbart. Därför lägger vi gärna upp en individuell behandlingsplan för både lång och kort sikt.

Nedan följer exempel på hur du kan behandla de vanligaste problemen. Baserat på vår kliniska erfarenhet informerar vi om de mest framgångsrika åtgärderna.

Fillers

Med hjälp av semi-permanent fillers återskapas både volym och spänst på handryggen. Den omedelbara effekten är att ådror och knotiga handryggar får en ökad volym. Samtidigt sätts en kollagenstimulerande process igång, som på sikt ökar hudens elasticitet och spänst. Händerna får ett mer ungdomligt utseende.

Behandling med laser

Genom att behandla handryggar med laser, kan man både ta bort pigmentförändringar och samtidigt starta en kollagenstimulerande föryngringsprocess. På sikt stramas huden upp och händerna återfår sin vitalitet.