fbpx

Medicinsk Botox

I trygga händer

Vi erbjuder behandling med Botulinumtoxin typ A, vanligen kallad botox, för dig som lider av besvär såsom svår migrän, spänningshuvudvärk, kronisk muskelvärk, svettning (hyperhidros) och tandpressning eller tandgnissling.

Våra metoder bygger på etablerad vetenskap och har i de flesta fall signifikant positiva effekter. Vid kronisk migrän eller annan huvudvärk syftar behandlingen till att minska antalet anfall och minska smärtan vid varje anfall. Vid svåra svettningar har det visat sig att Botulinumtoxin kan påtagligt minska dessa besvär.

Se även vår sida om skönhetsbehandlingar med Botulinumtoxin.

Dam

Migrän och spänningshuvudvärk

Migrän och spänningshuvudvärk är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning eftersom det påverkar livskvalitén så genomgripande. 7 av 10 blir hjälpta av en botoxbehandling.

När läkemedlet injiceras, blockeras lokalt de nervsignaler som får musklerna att spännas. Med reducerad aktivitet i musklerna minskar eller försvinner spänningarna helt och därmed även huvudvärkssymptomen.

Så går det till

I samband med första besöket görs en förberedande undersökning av dina besvär. Vid behandlingen sätts ett antal små injektioner på väl utvalda områden i ansikte, tinningar, nacke och skuldror. Effekten mot migrän och huvudvärk börjar ha full effekt efter en vecka och består sedan i 3 – 4 månader.

Behandling av migrän och huvudvärk är sammankopplat med minimala risker. Om bieffekter uppstår är de nästan alltid övergående.

Kronisk muskelvärk

En rad långdragna smärttillstånd orsakas av muskelspänningar i kroppen. Ofta handlar det om nacke och skuldror vars muskler är överspända vilket resulterar i inflammerade muskelfästen. Behandling med Botulinumtoxin kan reducera aktiviteten i dessa muskler och dämpa spänningarna.

Överdriven svettning

DamÖverdriven svettning, s.k. hyperhidros, är ett tillstånd som drabbar ca 3% av befolkningen. Svettningen kan vara allmän, det vill säga man svettas mycket över hela kroppen. Den kan också vara koncentrerad till ett lokalt område.

Injektion med Botulinumtoxin (botox) erbjuder en effektiv behandling vid lokal överdriven svettning. Läkemedlet blockerar nervimpulserna till svettkörtlarna och svettningen upphör.

Effekten märks redan efter ett par dagar. När ett par veckor har gått upphör svettningarna i det närmaste helt. Resultatet varar mellan 5 – 9 månader, varefter en ny behandling kan göras.

Behandlingen har minimala risker. Om bieffekter uppstår i form av en svag rådnad, är de nästan alltid övergående.

Adel Estetik behandlar endast armhålor. På Prinsgatans specialistklinik kan vi även även erbjuda behandling av andra områden.

Tandgnissel och tandpressning

Dam, utomhusTandgnissling (bruxism) och tandpressning är vanliga problem. Som en konsekvens slits tänderna ned och spänningsrelaterad huvudvärk med sömnproblem kan uppstå. Ofta är bakomliggande stress en vanlig faktor till problemet där bettskena om natten blir lösningen. Skenan kan upplevas som både besvärlig och socialt opraktisk, då kan en injektionsbehandling med Botulinumtoxin vara ett bra alternativ.

Läkemedlet blockerar nervsignaler till tuggmuskulaturen som pressar ihop käkarna. Effekten av behandlingen uppkommer gradvis och når maximal effekt inom 14 dagar. Dess varaktighet är cirka 4 månader, men varierar individuellt.

Riskerna är få, men biverkningar kan förekomma. Bland annat försvagning i tuggmuskulaturen och i vissa fall muntorrhet. Tuggmuskulaturens försvagningen kan också bidra till en marginellt smalare ansiktsform. I många fall betraktas en sådan biverkning som kosmetiskt fördelaktig, framförallt av kvinnor.


Prislista

Behandling med Botuliniumtoxin typ A

Migrän 3 000 kr
Spänningshuvudvärk 3 000 kr
Kronisk muskelvärk från 3 000 kr
Svettning, armhåla 3 000 kr
Tandpressning 3 000 kr
Tandgnissling 3 000 kr

Alla priser inkluderar moms.


Behandlingen ges på alla våra kliniker.