Medicinsk Botox

I trygga händer

Behandlingen ges av legitimerad läkare på våra kliniker i Stockholm och Göteborg.

Våra metoder bygger på etablerad vetenskap och har i de flest fall signifikant positiva effekter.

Vi behandlar med läkemedlet Botulinumtoxin typ A, i vardagligt tal även kallat botox. Medicinen tillverkas och säljs under många varumärken såsom Botox och Dysport. Vid medicinsk behandling använder vi Botox.

Estetisk behandling erbjuds ej på recept.

Botox har många namn

Det är lätt att missuppfatta begreppen. Kärt barn har många namn brukar man säga och det gäller verkligen botox, eller som ämnet egentligen heter; Botulinumtoxin A.

Botox är ett varumärke men används numera av de flesta som ett vardagligt namn på alla Botulinumtoxin A-baserade läkemedel såsom Botox/Vistabel från Allergan, Dysport från Ipsen, Azzalure från Galderma och Bocouture från Merz.

Oavsett märke fungerar de på samma sätt, dvs de har en muskelavslappnande effekt genom Botulinumtoxin A. Detta bidrar till bland annat rynkreduktion. Alla nämnda preparat är godkända av FDA och Läkemedelsverket, de har under många år använts säkert och effektivt. Till en början för medicinskt bruk men från år 2000 i allt större utsträckning även i kosmetiskt bruk.

Eventuella skillnader i biverkningar beror på andra tillsatser. Grad av duration, spridningseffekt samt hur lång tid det tar innan preparatet verkar (ca 2-7 dagar) kan också skilja.

Olika botoxmärken mäter mängden i olika enheter: Botox/Vistabel och Bocouture använder samma medan Azzalure och Dysport har en egen. Tex en ampull Vistabel/Bocouture innehaller 50 enheter. Det motsvarar 125 SP enheter av Azzalure/Dysport.

Vi erbjuder samtliga botoxmärken till våra kunder och patienter. Vid medicinsk behandling väljer läkaren märke efter den indikation du har.

Kronisk migrän

För behandling med Botox på recept krävs att du uppfyller kriterierna för kronisk migrän. Läkare avgör om du uppfyller kraven.

Överdriven svettning

Injektion med Botox erbjuder en effektiv behandling vid lokal överdriven svettning, s.k. hyperhidros.

För behandling med Botox på recept krävs att du uppfyller kriterierna för överdriven svettning i armhåla. Läkare avgör om du uppfyller kraven.

Tandgnissling och tandpressning

Tandgnissling och tandpressning (bruxism) är vanliga problem som kan behandlas med Botox.

Innan du gör en botoxbehandling, rekommenderar vi alltid att du först söker hjälp hos din tandläkare/bettfysiolog. Detta för att utesluta andra typer av problem som inte kan behandlas med Botox.


Prislista

Behandling inklusive läkemedel, ges ej på recept

Migrän (ej kronisk) 4 500 kr
Kronisk spänningshuvudvärk 3 500 kr
Svettning, armhåla (estetisk) 3 500 kr
Svettning, händer 5 000 kr
Svettning, fötter 5 000 kr
Tandgnissling / Tandpressning 3 500 kr
Nervsmärta efter Bältros – Post Herpetisk Neuralgi 3 500 kr
Analspricka – Analfissur 3 500 kr
Vaginism – Samlagsmärtor med hyperton bäckenbottenmuskulatur 5 000 kr
Hälsporre – Plantor Fascit, smärta under hälen 3 500 kr

Påfyllning ingår ej.

Om patienten uppfyller krav på recept

Kronisk migrän 1 500 kr
Svettning, armhåla (patologisk Hyperhidrosis) 1 500 kr

Alla priser inkluderar moms.


Behandlingen ges på alla våra kliniker.