Medicinsk botox

Endast legitimerade läkare

På Adel Estetik utförs alla injektionsbehandlingar av legitimerade läkare. Med över 35 års erfarenhet inom allmänkirurgi och allmänmedicin utför vi botoxbehandlingar för ett flertal medicinska tillstånd.

Medicinska tillstånd som kan behandlas med botulinumtoxin

 • Överdriven svettning, i armhålor, ansikte, händer och fötter (hyperhidros) Läs mer
 • Kronisk migrän Läs mer
 • Tandgnissling och tandpressning (bruxism) Läs mer
 • Vissa muskelspänningar såsom kronisk nack- och ryggsmärta Läs mer
 • Nervsmärta efter bältros (post herpetisk neuralgi) Läs mer
 • Analspricka (analfissur) Läs mer
 • Vaginism, samlagsmärtor med hyperton bäckenbottenmuskulatur Läs mer
 • Vestibulit (vulvodyni) Läs mer
 • Hälsporre, smärta under hälen (plantor fascit) Läs mer
 • Trigeminus neuralgi Läs mer
 • Kroniska ländryggsmärtor Läs mer
 • Mot depression Läs mer
 • Alopecia, lokalt håravfall Läs mer
 • Reynauds fenomen, vita fingrar Läs mer
 • Blefarospasm, muskelspasm runt ögat Läs mer

Behandlingarna genomförs on-label och off-label. Tillämpningar med-off label baseras på klinisk erfarenhet och forskning, men har inte genomgått samma omfattande kliniska prövningar som on-label behandlingar.

Recept kan endast ges för on-label behandling (kronisk migrän, svettning armhålor) och diagnoskriterierna måste vara uppfyllda.

Beprövad vetenskap

Det finns ett flertal medicinska tillstånd som kan behandlas med hjälp av botulinumtoxin. Indikationer och doseringsrekommendationer som fastställts av läkemedelsmyndigheter är grundläggande för vissa behandlingar. S.k. on-label behandlingar har testats genom kliniska studier och visat sig vara säkra och effektiva för specifika hälsotillstånd, till exempel kronisk migrän och överdriven svettning i armhålorna.

Läs mer om off-label

Off-label behandlingar använder läkemedel för hälsotillstånd som inte är officiellt godkända av läkemedelsmyndigheterna. Dessa tillämpningar baseras på klinisk erfarenhet och forskning, men har inte genomgått samma omfattande kliniska prövningar som on-label behandlingar. Exempel på sådana tillstånd kan inkludera överdriven svettning i händerna, tandgnissling, analsprickor, vaginism, spasticitet efter stroke, kronisk smärta, och ögonproblem såsom blefarospasm.

Det är viktigt att förstå att off-label användning av botulinumtoxin inte är olagligt eller oetiskt, utan ett alternativ baserat på erfarenhet och patientens behov.

Hur verkar botulinumtoxin

Botulinumtoxin verkar genom att blockera de nervimpulser som skickas till antingen muskler eller till andra delar av kroppen som är ansvariga för att sända smärtsignaler (eller signaler om att svettas), till hjärnan. Beroende på tillämpningsområdet leder det till en minskning av muskelsammandragningar eller att signalering av smärt- eller svettproduktion reduceras. På så vis kan man lindra olika symtom som är associerade med ett medicinskt tillstånd.

Behandling med botulinumtoxin är icke-permanent, dvs. dess effekt avtar gradvis över tid. Varaktigheten beror på vilket besvär som behandlas. Ofta krävs upprepade behandlingar.

Lång erfarenhet

Vi har varit verksamma i mer än 35 år, där vi tillhandahåller tjänster inom allmänkirurgi och allmänmedicin. Vår expertis ligger i att behandla patologiska tillstånd, där det ofta råder brist på specialistkunskap inom läkarkåren.

Säkerhet

Vårt mål är att ge patienten säker och trygg behandling, baserat på lång klinisk erfarenhet och beprövad vetenskap.

Hur länge håller effekten

Behandling med botulinumtoxin är icke-permanent, dvs dess effekt avtar gradvis över tid. Varaktighet bestäms av vilket besvär som behandlas. Andra faktorer som påverkar:

 • Dosering
 • Individens muskelkraft, starkare muskulatur ger kortare effekt
 • Metabolismen, vissa personer bryter ner botulinumtoxin snabbare än andra
 • Ålder, äldre individer med lösare hud upplever att effekten sitter kortare
 • Teknik och erfarenhet hos behandlare

Förberedelse inför din behandling

Konsultation är obligatorisk innan din behandling. Läs mer om konsultation.

Meddela din läkare om du är nålrädd eller har lätt att få blodtrycksfall. Informera om nytillkomna medicinska tillstånd.

Innan

Undvik blodförtunnande mediciner och alkohol i minst 24 timmar före behandlingen för att minimera risken för blåmärken och svullnad.

Läs igenom bifogad information om risker och kontraindikationer i ditt bekräftelsemail. Behandlingen rekommenderas t.ex. inte för gravida eller ammande personer.

Efter

Under de första 24 timmarna, bör du undvika att massera det behandlade området, bastubad, intensiv träning och alkoholkonsumtion.

Kontraindikationer – när ska botulinumtoxin undvikas

 • Allergi mot botulinumtoxin
 • Gravida och ammande kvinnor bör undvika användning av botox.
 • Det finns inte tillräckligt med forskning som visar hur detta ämne kan påverka fostret eller spädbarnet, och det är därför bäst att vara försiktig och avstå från behandlingen under denna period.

 • Personer som lider av vissa neuromuskulära sjukdomar, såsom myasthenia gravis eller amyotrofisk lateralskleros (ALS)
 • Vid aktiv hudinfektion i det område som ska behandlas.
 • Förväntningar och resultat: Individer med orealistiska förväntningar kan vara olämpliga att behandlas.
  Behandling med botulinumtoxin kan hjälpa till att minska eller förbättra ditt sjukdomstillstånd, men det är inte en mirakelkur. Det är viktigt att ha realistiska förväntningar på vad behandlingen kan åstadkomma.

Viktiga överväganden

En injektionsbehandling medför alltid vissa risker. För att din behandling ska bli så säker som möjligt och ge ett lyckat resultat bör tänka på följande:

 • Kontrollera om du behöver en ny konsultation
 • Välj en erfaren behandlare
 • Ingen injektionsbehandling vid graviditet och amning
 • Ha realistiska förväntningar; botulinumtoxin kan hjälpa för att reducera dina besvär. Det är viktigt att ha realistiska förväntningar på vad behandlingen kan åstadkomma.
 • Förstå riskerna och biverkningarna. Som med alla medicinska ingrepp finns det risker och biverkningar som är förknippade med behandling med botulinumtoxin. De vanligaste biverkningarna inkluderar smärta vid injektionsstället, svullnad, rodnad och blåmärken. Mer allvarliga biverkningar, såsom huvudvärk, illamående och svaghet i musklerna, är ovanliga men kan förekomma.
 • Förbered dig inför behandlingen. Innan du genomgår en medicinsk behandling, bör du undvika blodförtunnande mediciner och alkohol i minst 24 timmar före behandlingen för att minimera risken för blåmärken och svullnad.

Recept

Rabatterat recept med förmån kan endast skrivas ut vid on-label behandlingar:

 • Kronisk migrän (ej spänningshuvudvärk eller episodisk migrän).
  OBS! Patienten ska uppfylla diagnoskriterierna för kronisk migrän (huvudvärk minst 15 dagar/månad varav åtminstone 8 är migrändagar). Intyg krävs från din vårdcentral som bekräftar diagnosen samt att du prövat förebyggande läkemedelsbehandling som inte fått önskat resultat.
 • Överdriven svettning, hyperhidros, i armhålor
  OBS! Gäller ej händer, fötter eller andra kroppsdelar.
  Vid konsultationen avgör din läkare om diagnoskriterierna uppfylls för att skriva recept som är förmånsrabatterad.

För övriga behandlingar med botulinumtoxin utfärdas inte recept. Patienten står för hela kostnaden för behandlingen, inklusive läkemedlet och själva utförandet.

Risker och biverkningar

Risken för biverkningar eller komplikationer från behandlingar med botulinumtoxin är generellt sett låg. De flesta biverkningar är av enklare slag, som blåmärken eller svullnad vid injektionsstället. För att minska risken för detta, bör du undvika läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra (såsom Magnecyl) eller andra blodförtunnande medel dagarna före behandlingen. Även om det inte är farligt att dricka alkohol i samband med botoxbehandling, kan alkohol öka risken för blåmärken.

Läs mer om sällsynta biverkningar

Sällsynta, men allvarliga biverkningar kan inkludera att botox sprider sig till närliggande muskler, vilket tex kan leda till hängande ögonlock eller ansiktsasymmetri. Ett ögonbrynslyft med botox kan ibland ge motsatt effekt, som tunga ögonbryn eller hängande ögonlock, vanligtvis på grund av felbedömning av muskulaturen, för hög dos, eller oförutsägbar allergisk reaktion.

Allergiska reaktioner är mycket ovanliga. Vissa patienter kan uppleva tillfällig huvudvärk efter behandlingen. Risken för komplikationer varierar beroende på vilka muskler som behandlas, och eftersom effekten av botox är tillfällig, är även eventuella biverkningar det. De kvarstår vanligtvis bara i några veckor.

Det är avgörande att du väljer en behandlare som du litar på och känner dig trygg med. Behandlaren, oavsett om det är en läkare eller sjuksköterska, ska vara legitimerad och lagligen behörig att utföra behandlingen. På Adel Estetik är alla injektionsbehandlare legitimerade läkare med gedigen medicinsk kunskap om komplikationshantering. Vi har lång erfarenhet av att behandla ovanliga patologiska besvär med botulinumtoxin.

Patientskydd och säkerhet

 • Adel Estetik har ansvarsförsäkring hos Folksam och är registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som är ansvarig tillsynsmyndighet.
 • Samtliga läkare har kompetens inom komplikationshantering.
 • Vårt journalsystem är CE godkänt.

Prislista

Behandlingar inklusive läkemedel som ej ges på recept

Migrän (ej kronisk) 4 500 kr
Kronisk spänningshuvudvärk 3 500 kr
Svettning, armhåla (estetisk) 3 500 kr
Svettning, händer 5 000 kr
Svettning, fötter 5 000 kr
Svettning, ansikte 3 500 kr
Tandgnissling / Tandpressning 3 500 kr
Nervsmärta efter bältros (post herpetisk neuralgi) 3 500 kr
Analspricka (analfissur) 2 500 kr
Vaginism, samlagsmärtor med hyperton bäckenbottenmuskulatur 5 000 kr
Vestibulit (vulvodyni) 5 000 kr
Hälsporre, smärta under hälen (plantor fascit) 3 500 kr
Trigeminus neuralgi 3 500 kr
Kroniska ländryggsmärtor 5 500 kr
Håravfall 4 000 kr
Alopecia, lokalt håravfall 3 000 kr
Ansiktsförlamning, Bells pares fr 3 500 kr
Mot depression 2 000 kr
Reynauds fenomen, vita fingrar 3 000 kr
Blefarospasm, muskelspasm runt ögat 3 000 kr
Medicinsk botox, övrigt fr 2 500 kr

Påfyllning ingår ej.

Om patienten uppfyller krav på recept

Kronisk migrän 1 500 kr
Svettning, armhåla (patologisk Hyperhidrosis) 1 500 kr

Alla priser inkluderar moms.


Behandlingen ges på alla våra kliniker.