Medicinsk botox

Vad kan vi behandla

Behandlingarna genomförs med användning av både on-label och off-label metoder. Tillämpningar med-off label baseras på klinisk erfarenhet och forskning, men har inte genomgått samma omfattande kliniska prövningar som on-label behandlingar.

Överdriven svettning, i armhålor, ansikte, händer och fötter (hyperhidros)

Normalt sänder kroppens nervsystem signaler till svettkörtlarna så att de producerar svett. Botulinumtoxin förhindrar att dessa signaler når svettkörtlarna.

Genom dessa mekanismer erbjuder botulinumtoxin lindring och förbättrar livskvaliteten för patienter som lider av detta tillstånd. Behandlingseffekten är dock temporär. Behandlingen behöver vanligtvis upprepas var tredje till sjätte månad för att bibehålla resultatet.

Patienter som ständigt lider av svår primär överdriven svettning i armhålorna, vilket påverkar deras dagliga aktiviteter och som inte svarar på lokal behandling, uppfyller kriterierna för att få recept på botulinumtoxin enligt etablerade riktlinjer. Vi utfärdar recept endast för godkända (on-label) indikationer.

I konsultationen avgör din läkare om du uppfyller kraven för att få recept med medicinen. Övriga kroppsdelar behandlas (off-label) med botulinumtoxin utan recept.

Kronisk migrän

Genom att blockera överföringen av smärtsignaler och minska muskelspänningar, kan botulinumtoxin lindra frekvensen och intensiteten av migränanfall. Behandlingen används endast förebyggande och inte för akut migränattack.

Genom dessa mekanismer erbjuder botulinumtoxin lindring och förbättrar livskvaliteten för patienter som lider av detta tillstånd. Behandlingseffekten är dock tillfällig, vilket ofta kräver regelbundna uppföljningsbehandlingar.

Patienten måste ha testat minst två andra behandlingar utan framgång innan botox kan övervägas.

Förmånsberättigad botox på recept kräver att:

  • Kriterierna för kronisk migrän är uppfyllda: Huvudvärk på minst 15 dagar varje månad varav åtminstone 8 är migrändagar. Obs! Ej samma som spänningshuvudvärk eller episodisk migrän.
  • Patienten ska ha provat minst två andra behandlingar utan framgång.

Intyg krävs från en neurolog eller vårdcentral som bekräftar diagnos och tidigare behandling.

Tandgnissling och tandpressning (bruxism)

Tandgnissling och tandpressning, kända som bruxism, kan leda till smärta, tandskador, störd sömn, huvudvärk, känsla av öronvärk, muskelömhet och ibland tinnitus. Dessa problem kan lindras med botulinumtoxin-behandling. De viktigaste musklerna i käkarna som påverkas är 1) käkmusklerna, 2) tinningsmusklerna och 3) pterygoideusmusklerna, som ligger på insidan av käken. Botulinumtoxin verkar genom att blockera nervsignaler till dessa muskler, vilket minskar deras styrka och aktivitet.

Innan du utför en behandling rekommenderar vi alltid att du först söker hjälp hos din tandläkare/ bettfysiolog för att utesluta andra typer av problem som inte kan behandlas med botox. Det är bra att först ha prövat olika behandlingsalternativ, inklusive bettskenor, eventuell justering av bettet, rådgivning, och vid behov remiss till specialister. Bruxism kan ibland vara kopplat till faktorer som stress, ångest och ogynnsam bettställning. I vissa fall kan även musklerna i nacken och ansiktet vara inblandade i tillståndet.

Biverkningar av behandlingen är relativt ovanliga och tenderar att vara milda och tillfälliga. Exempel på sådana biverkningar inkluderar 1) tillfällig svaghet eller nedsatt funktion i käken, 2) initiala svårigheter att äta eller tala som vissa patienter kan uppleva, och 3) potentiell asymmetri eller ofrivilliga rörelser.

Botulinumtoxins effekt vid bruxism är tillfällig, och behandlingen kan behöva upprepas med regelbundna intervall för att upprätthålla effekten.

Vissa muskelspänningar såsom kronisk nack- och ryggsmärta

Botulinumtoxin-behandling fungerar genom att tillfälligt få spända muskler att slappna av, vilket kan bidra till smärtlindring och ökad rörlighet. Som patient bör du ha genomgått en noggrann utredning av dina symtom och testat andra behandlingsmetoder som fysioterapi och smärtlindring.

Genom att blockera överföringen av smärtsignaler och minska muskelspänningar, kan botulinumtoxin förbättra livskvaliteten för patienter som lider av detta tillstånd. Behandlingseffekten är dock tillfällig, vilket ofta kräver regelbundna uppföljningsbehandlingar.

Många individer upplever positiva behandlingsresultat. Det finns dock ingen garanti att otulinumtoxin kommer att ge den önskade effekten.

Nervsmärta efter bältros (post herpetisk neuralgi)

Nervsmärta som uppstår efter bältros, kallad postherpetisk neuralgi (PHN), är en ofta långdragen och svårhanterlig följd av bältros. Behandling med botulinumtoxin kan vara ett effektivt sätt att minska denna typ av nervsmärta.

Injektioner med botulinumtoxin blockerar frisättningen av smärtframkallande ämnen från nervcellerna. Detta minskar smärtsignalerna som skickas till hjärnan vilket lindrar smärta och obehag.

Det är viktigt att notera att behandling med botulinumtoxin inte fungerar för alla patienter med PHN.

Analspricka (analfissur)

Analspricka är en sårliknande spricka som bildas i huden runt ändtarmsöppningen vilket orsakar smärta, blödning och kramp i ändtarmens slutmuskel. Detta leder ofta till obehag vid toalettbesök och blod (ej levrad) i avföringen, och kan felaktigt förväxlas med andra tillstånd såsom hemorrojder av både patienter och läkare. Analfissurer är alltid smärtsamma.

Vanligen behandlas analfisuer med smärtlindrande krämer, sittbad och genom att bibehålla en mjuk tarmtömning. I vissa fall kan tillståndet behandlas med botulinumtoxin eller kirurgi.

Behandling med botulinumtoxin verkar genom att blockera nervsignalerna till de involverade musklerna, vilket leder till en minskning av muskelspänningar och smärta. Symtomlindring inträder vanligtvis inom några dagar. För 80% av patienterna leder behandlingen till att analsprickan läker.

Vaginism, samlagsmärtor med hyperton bäckenbottenmuskulatur

Vaginism är en medicinsk tillstånd som kännetecknas av ofrivilliga muskelkramper i bäckenbottenmuskulaturen, vilket kan göra det svårt eller omöjligt att ha samlag. Det är en vanlig orsak till smärta och obehag under sex.
Det finns många orsaker som kan ligga bakom slidkramp, och det är avgörande att konsultera en gynekolog för bedömning och åtgärd. Ett behandlingsalternativ kan vara att testa botoxbehandling av muskulaturen kring slidöppningen.

Botulinumtoxin verkar genom att blockera nervsignalerna till de involverade musklerna, vilket leder till en minskning av muskelspänningar och smärta. Behandlingen ges med lokalbedövning.

Genom dessa mekanismer erbjuder botulinumtoxin lindring och förbättrar livskvaliteten för patienter som lider av detta tillstånd. Behandlingseffekten är dock tillfällig, vilket ibland kräver en uppföljningsbehandling.

Biverkningar: Efter behandlingen kan en del patienter temporärt uppleva ökat obehag kring injektionspunkterna, vilket vanligtvis förbättras inom några dagar. Det kan även förekomma en tillfällig muskelsvaghet i bäckenområdet, som påverkar kontrollen över urinering och tarmfunktioner.

Det är viktigt att notera att behandlingen inte fungerar för alla patienter.

Vestibulit (vulvodyni)

Vestibulit är ett kroniskt smärttillstånd som kännetecknas av smärta i vulvaområdet, särskilt vid vestibulen (området runt vaginans öppning). Smärta uppstår vid beröring eller tryck i vulvaområdet, inklusive smärta vid samlag, sittande, cykling, och andra aktiviteter som lägger tryck på området.

Orsaken är okänd, men faktorer som nervskador, hormonella förändringar, muskelspasmer och tidigare infektioner eller skador kan bidra till dess utveckling. Det är avgörande att i första hand konsultera en gynekolog för bedömning och åtgärd.

Ett behandlingsalternativ kan vara att pröva botoxbehandling. Botulinumtoxin blockerar vissa nervsignaler vilket minskar överkänslighet och smärta i det behandlade området.

Biverkningar: Efter behandlingen kan en del patienter temporärt uppleva ökat obehag kring injektionspunkterna, vilket vanligtvis förbättras inom några dagar.

Liksom med andra användningsområden för botulinumtoxin, är effekterna temporära. Behandlingen kan behöva upprepas efter några månader när effekten avtar.

Det är viktigt att notera att behandlingen inte fungerar för alla patienter.

Hälsporre, smärta under hälen (plantor fascit)

Hälsporre uppstår ofta på grund av inflammation eller skada på bindväven som går från hälen till tårna. För att lindra besvären finns flera behandlingsalternativ, inklusive kortisoninjektioner, mediciner och stretching. Botoxbehandling kan också användas för att minska smärtan, men det är viktigt att komma ihåg att inte alla patienter med hälsporre svarar på denna behandlingsmetod.

Trigeminus neuralgi

Trigeminusneuralgi är en typ av ansiktssmärta associerad med den femte kranialnerven, trigeminusnerven och drabbar oftast ena sidan av ansiktet. Smärtattacker är vanligen plötsliga, intensiva och kortvariga, utlösta av vardagliga handlingar som att äta, tala, tvätta ansiktet eller borsta tänderna.

Det är viktigt att patienter med denna sjukdom konsulterar en neurolog för korrekt diagnostik, utredning och behandling. Behandling med botulinumtoxin kan lindra smärtan genom att blockera de smärtskapande nervsignalerna i trigeminusnerven.

Effekten av behandlingen varierar mellan individer, och upprepade injektioner kan krävas för att upprätthålla effekten.

Det är viktigt att notera att behandlingen kan vara effektiv för vissa patienter men det hjälper inte alla.

Kroniska ländryggsmärtor

Vid kroniska ländryggssmärtor injiceras botulinumtoxin i de spända musklerna i ländryggsområdet för att minska muskelspänningar och smärta. Genom att blockera nervimpulserna reduceras muskelstyrkan och spänningen, vilket kan bidra till smärtlindring vid muskelspänningar och överbelastning.

Eftersom orsakerna till ländryggssmärtor kan vara många, är en grundlig medicinsk utredning nödvändig innan botulinumtoxin-behandling påbörjas.

Behandlingseffekten varierar; vissa patienter upplever stor lindring, medan andra inte har samma positiva resultat. Det är viktigt att komma ihåg att effekten av botulinumtoxin är tillfällig och att behandlingen kan behöva upprepas, särskilt då den inte är effektiv för alla med kroniska ländryggssmärtor.