Botox

Bli av med rynkor och se piggare ut med Botox

Botulinumtoxin typ A, mer känt som botox, är idag en mycket beprövad och effektiv metod för dig som vill se piggare och fräschare ut.

Dynamiska rynkor som uppstår när du rör ansiktsmuskulaturen, t.ex. ler, skrattar eller rynkar pannan kan ofta dra ner pannan och ge en trött blick.

I händerna på en erfaren behandlare, kan botox reducera dessa rynkor och fina linjer på ett naturligt sätt. Botulinumtoxinet får musklerna i det lokala området att slappna av, ögonbrynen höjs och du får ett mer utvilat utseende.

Behandlingen är säker och är idag en av de mest använda metoderna för att ta bort dynamiska rynkor. Djupare rynkor som syns när man är helt avslappnad i ansiktet behandlas istället bäst med fillers eller laser.

Botox har många namn

Det är lätt att missuppfatta begreppen. Kärt barn har många namn brukar man säga och det gäller verkligen botox, eller som ämnet egentligen heter; Botulinumtoxin A.

Botox är ett varumärke men används numera av de flesta som ett vardagligt namn på alla Botulinumtoxin A-baserade läkemedel såsom Botox/Vistabel från Allergan, Dysport från Ipsen, Azzalure från Galderma och Bocouture från Merz.

Oavsett märke fungerar de på samma sätt, dvs de har en muskelavslappnande effekt genom Botulinumtoxin A. Detta bidrar till bland annat rynkreduktion. Alla nämnda preparat är godkända av FDA och Läkemedelsverket, de har under många år använts säkert och effektivt. Till en början för medicinskt bruk men från år 2000 i allt större utsträckning även i kosmetiskt bruk.

Eventuella skillnader i biverkningar beror på andra tillsatser. Grad av duration, spridningseffekt samt hur lång tid det tar innan preparatet verkar (ca 2-7 dagar) kan också skilja.

Olika botoxmärken mäter mängden i olika enheter: Botox/Vistabel och Bocouture använder samma medan Azzalure och Dysport har en egen. Tex en ampull Vistabel/Bocouture innehåller 50 enheter. Det motsvarar 125 SP enheter av Azzalure/Dysport.

Vi erbjuder samtliga botoxmärken till våra kunder och patienter. Kommer du till Adel Estetik och önskar ett specifikt märke informera oss!

Vanliga behandlingsområden

Genom att injicera medlet i utvalda punkter blockeras nervimpulserna och får muskulaturen att slappna av. På så vis reduceras rynkor och den överliggande huden blir slätare.

Botox, områdenVanliga behandlingsområden och dess effekt med botox:

 • Rynkor mellan ögonbrynen (bekymmersrynkor) och rynkor i ögonens utkanter (kråksparkar), ger lyft och en piggare blick
 • Horisontella rynkor i pannan, ger ett mer avslappnat uttryck
 • Käkmusklerna, ger ett smalare ansikte
 • Hals, tar bort halssträngar, senor (Nefertite Neck lift)
 • Käklinje, markerar och framhäver käklinjen
 • Rynkor kring munnen, ger munnen ett föryngrat utseende
 • Läppkontur (lipflip) ger putande läpp
 • Sura mungipor
 • Spänd haka, ta bort apelsinhud och ger ett avspänt ansiktsuttryck
 • Fet och storporig hud (microbotox), reducerar porer och gör huden mindre glansig

Återbesök / justering

Återbesök för justering ingår i behandlingen om du så önskar.

Justering av din botoxbehandling (max 10 enheter gratis på det behandlade området, i annat fall 500 kr) skall utföras mellan 1-3 veckor efter din behandling.

Återbesök bokas endast till den läkare som utfört din behandling.

Detta behöver du tänka på före och efter din behandling

Läs vårt informationsblad inför din behandling, med tips och råd före och efter.

INFORMATIONSBLAD

Medicinska behandlingar med Botox

Botulinumtoxin typ A är också ett läkemedel som använts i decennier inom neurologi och ögonsjukdomar, lokal kramp eller muskelspänningar i nacke och ansikte. Migrän, överdriven svettning och tandgnissling kan också effektivt behandlas.

Förutom skönhetsbehandlingar, erbjuder vi därför också behandling med Botulinumtoxin av besvär så som

 • Kronisk migrän
 • Vissa muskelspänningar såsom kronisk nack– och ryggsmärta
 • Svettning s.k. hyperhidros
 • Tandgnissling och tandpressning

Se vår sida om medicinsk botox.


Prislista

Behandling med Botulinumtoxin typ A

Argrynka, ögonbryn eller kråksparkar

1 område kostar 1 700 kr

2-3 områden* kostar 2 900 kr (påfyllning / justering ingår, max 10 enheter)

Ansikte och hals

Lip Flip / läppar 650 kr
Näsveck (bunny lines) 1 500 kr
Haka (gropar) 1 000 kr
Kråksparkar 1 700 kr
Panna 1 700 kr
Bekymmersrynka 1 700 kr
Gummy smile 1 200 kr
Sura mungipor 1 000 kr
Rökrynkor 1 000 kr
Hals / käklinje / platysmaband (nefertitilyft) fr 2 900 kr
Microbotox 2 900 kr

Paketpriser

2 ampuller botox* 4 500 kr
1 ampull botox* + 1 ml filler 5 500 kr

*) En ampull Vistabel (50 enheter) eller Dysport/Azzalure (125 SP enheter).

Alla priser inkluderar moms.


Behandlingen ges på alla våra kliniker.


Vanliga frågor

Vad är bäst, fillers eller Botox?

Vad som passar just dig kommer vi överens om när du kommer till kliniken. Ibland kan en kombination ge bästa resultat och en mer hållbar effekt. Botox är bäst för dynamiska rynkor och filler för statiska rynkor.

Vad skall man tänka på innan behandlingen?

 • Undvik blodförtunnande medel som Acetylsalicylsyra (Aspirin, Albyl, Magnecyl), inflammationsdämpande mediciner som Ibuprofen (Ipren), Diklofenak (Voltaren), Naproxen (Pronaxen), naturmediciner som Ginkgo och Ginseng samt kosttillskott så som vitamin E, vitamin C och Omega-3 helst i 2 veckor innan.
 • Tvätta ansiktet, undvik make-up innan behandling.
 • Du får ej vara gravid eller amma.
 • Du ska inte ha infektion på injektionsområdet.

Vad skall man tänka på efter behandlingen?

 • Massera inte det behandlade området inom 24 timmar.
 • Ligg inte ner inom 4 timmar efter behandling.
 • Undvik aktivitet som orsakar rodnad inom 24 timmar så som fysisk träning och bastubad.
 • Lägg inte make-up på det behandlade områdena inom 4 timmar efter behandling.
 • Använd Paracetamol (Panodil eller Alvedon) vid behov.

Hur går en behandling till?

Behandling med Botox är en snabb, enkel, smärtfri och säker procedur. Ingreppet tar inte mer än 10-20 minuter.

Med hjälp av en micro-nål injiceras individanpassade volymer av Botox in på flera väldefinierade ställen i de små ansiktsmusklerna. Sticken känns små och närmast smärtfria. Eftersom nålen är tunn och endast mycket små mängder vätska injiceras är det upplevda obehaget litet. Många patienter likställer känslan med ett myggbett. Ingen bedövning behövs (om du som patient inte önskar det).

Behandlingen tar i regel ca 15 min och man kan återgå direkt till sina dagliga göromål.

Vilka biverkningar kan Botox ge?

Biverkningar efter botoxbehandling är ovanliga. Vanligast är blåmärken och svullnad vid injektionsområdet. En mild huvudvärk kan i sällsynta fall uppkomma efter behandlingen och går oftast över av sig själv.

I vissa fall förekommer en lätt rodnad, pirrningar och ömhet på injektionsstället. Huvudvärk kan uppstå 1-2 dagar efter behandling och är av snabbt övergående karaktär. I ytterst sällsynta fall kan ögonlocket/ögonlocken hänga ner (s.k. ptos) efter behandlingen av pannan och eller bekymmersrynkan. Tillståndet normaliseras inom loppet av några veckor-månader. I ovanliga fall kan ämnet även sprida sig och bedöva andra muskler än de som avsågs med behandlingen, detta kan leda till slokande ögonlock eller asymmetri i dina ansiktsdrag.

En viss känsla av tyngd över ögonlocken kan inträffa och är vanligare hos äldre och särskilt hos individer med breda pannveck och livlig mimik. Tyngden och de funktionella besvären man får av att inte kunna höja ögonbrynen är besvärande för vissa de första 2-3 veckorna efter en behandling, men är inte att förväxla med ptosen där ögonlockets muskel förslappats med oförmåga att öppna ögat helt som följd.

Allergiska reaktioner är mycket ovanliga och medicinsk hjälp och beredskap finns på kliniken.

Är Botox verkligen ett nervgift?

Botox blockerar signalen mellan nerv och muskel eller svettkörtel. Det är ett beprövat läkemedel som används inom sjukvården sedan 1982, t ex för att behandla muskelkramper och spasticitet. Efter några månader avklingar effekten och tillståndet återgår till ursprungsläget.

Hur länge varar effekten av en behandling?

Effekten varar i cirka 3-5 månader.

När ser jag effekt av behandlingen?

Resultaten syns ofta redan efter 3-4 dagar, maximal effekt uppstår efter 10-14 dagar.

Kan alla behandlas?

Gravida och ammande får inte behandlas, likaså patienter med ALS, Myastenia Gravis (muskelsjukdom) och känd allergisk reaktion mot någon av ingredienserna i Botox.