Botox

Botox – muskelavslappnande medel

Injektionsbehandling, manBegreppet botox är egentligen ett produktnamn, Botox®, och tillverkas av läkemedelsföretaget Allergan. Det finns emellertid andra läkemedel med identiska egenskaper, till exempel Bocouture®, Vistabel® och Azzalure®, som vi också arbetar med. Gemensamt har de en muskelavslappnande effekt och är baserade på den aktiva ingrediensen botulinumtoxin.

I 10 till 15 år har Botox använts för reduktion av rynkor orsakade av muskelsammandragningar och är idag den mest använda metoden för reducering av rynkor i ansiktet och ger i det närmaste oslagbart resultat. I händerna på erfarna läkare är Botox idag en mycket beprövad och effektiv metod för dig som vill se piggare och fräschare ut på ett naturligt sätt.

Botox är också ett läkemedel som använts i decennier inom neurologi och ögonsjukdomar för behandling av lokala kramp och även muskelspänningar i exempelvis ansiktets och nackens muskler. Lider man av migrän kan Botox också vara en rekommenderad behandling. Även för behandling av onormal svettning, så kallad hyperhidros.

Ämnet blockerar tillfälligt nervimpulser som går till musklerna. I de mängder som används vid rynkbehandling är ämnet ofarligt. Upprepade muskelsammandragningar när man t.ex. ler, skrattar eller rynkar pannan är ofta faktorer som påverkat processen av rynkor i ansiktet, dessa rynkor kallas för dynamiska rynkor och kan behandlas med Botox. Djupare rynkor som finns när man är helt avslappnad i ansiktet behandlas bäst med en filler som Juvederm, Restylane, Emervel, m.fl.

Förutom behandling av rynkor i ansiktet, erbjuder vi också behandling med Botox mot:

För medicinska besvär så som migrän och muskelspänningar erbjuder vi behandling i Prinsgatans Specialistkliniks regi.

Botoxbehandling mot rynkor

Botox, områdenInjektionsbehandlingar med muskelavslappnande medel, botulinum toxin serotyp A, är nu den vanligaste estetiska injektionsbehandlingen. Den har en hög säkerhet, ger goda resultat och är förhållandevis snabb och enkel att utföra. Genom att injicera botox i utvalda muskler blockeras nervimpulserna och får muskeln att slappna. På så vis reduceras rynkor och den överliggande huden blir slätare.

De vanligaste behandlingsområdena för reducering av rynkor är:

 • Rynkor mellan ögonbrynen (bekymmersrynkor)
 • Horisontella rynkorna i pannan
 • Rynkor i ögonens utkanter (kråksparkar)
 • Rynkor i käk- och halsområdet (strama halsstråk)

Dam

Botoxbehandling mot migrän och spänningshuvudvärk

Migrän och spänningshuvudvärk är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning eftersom det påverkar livskvalitén så genomgripande. 7 av 10 blir hjälpta med hjälp av botoxbehandling. När botox produkten injiceras på det tilltänkta området blockeras nervsignalerna som får muskler att spännas. På så vis bidrar en botoxbehandlingen till att reducera muskelspänningar och nervretningar i de utpekade området och de bakomliggande faktorer till migrän och spänningshuvudvärk kan reduceras eller helt tas bort.

Då migrän behandlas med botox sätts ett antal små injektioner på väl utvalda områden i ansikte, tinningar, nacke och skuldror. Själva behandlingen föregås av ett förberedande undersökningsbesök. Effekten av en botoxbehandling mot migrän och huvudvärk börjar ha full effekt efter en vecka och består sedan i 3-4 månader.

Behandling av migrän och huvudvärk är sammankopplat med minimala risker. Om bieffekter uppstår är de nästan alltid övergående.


Prislista

Ansikte, 2-3 områden 2 500 kr

50 enheter Botox eller Vistabel motsvarar 125 SPU Azzalure. Vanligen räcker denna mängd till 2 behandlingsområden i ansiktet. I undantagsfall kan det täcka tre områden om rynkorna är små. Observera att effekten av din behandling varar längre om endast två områden behandlas.

Alla priser inkluderar moms.


Behandlingen ges på alla våra kliniker.


Vanliga frågor

Vad är bäst, fillers eller Botox?

Vad som passar just dig kommer vi överens om när du kommer till kliniken. Ibland kan en kombination ge bästa resultat och en mer hållbar effekt. Botox är bäst för dynamiska rynkor och filler för statiska rynkor.

Vad skall man tänka på innan behandlingen?

 • Undvik blodförtunnande medel som Acetylsalicylsyra (Aspirin, Albyl, Magnecyl), inflammationsdämpande mediciner som Ibuprofen (Ipren), Diklofenak (Voltaren), Naproxen (Pronaxen), naturmediciner som Ginkgo och Ginseng samt kosttillskott så som vitamin E, vitamin C och Omega-3 helst i 2 veckor innan.
 • Tvätta ansiktet, undvik make-up innan behandling.
 • Du får ej vara gravid eller amma.
 • Du ska inte ha infektion på injektionsområdet.

Vad skall man tänka på efter behandlingen?

 • Massera inte det behandlade området inom 24 timmar.
 • Ligg inte ner inom 4 timmar efter behandling.
 • Undvik aktivitet som orsakar rodnad inom 24 timmar så som fysisk träning och bastubad.
 • Lägg inte make-up på det behandlade områdena inom 4 timmar efter behandling.
 • Använd Paracetamol (Panodil eller Alvedon) vid behov.

Hur går en behandling till?

Behandling med Botox är en snabb, enkel, smärtfri och säker procedur. Ingreppet tar inte mer än 10-20 minuter.

Med hjälp av en micro-nål injiceras individanpassade volymer av Botox in på flera väldefinierade ställen i de små ansiktsmusklerna. Sticken känns små och närmast smärtfria. Eftersom nålen är tunn och endast mycket små mängder vätska injiceras är det upplevda obehaget litet. Många patienter likställer känslan med ett myggbett. Ingen bedövning behövs (om du som patient inte önskar det).

Behandlingen tar i regel ca 15 min och man kan återgå direkt till sina dagliga göromål.

Vilka biverkningar kan Botox ge?

Biverkningar efter botoxbehandling är ovanliga. Vanligast är blåmärken och svullnad vid injektionsområdet. En mild huvudvärk kan i sällsynta fall uppkomma efter behandlingen och går oftast över av sig själv.

I vissa fall förekommer en lätt rodnad, pirrningar och ömhet på injektionsstället. Huvudvärk kan uppstå 1-2 dagar efter behandling och är av snabbt övergående karaktär. I ytterst sällsynta fall kan ögonlocket/ögonlocken hänga ner (s.k. ptos) efter behandlingen av pannan och eller bekymmersrynkan. Tillståndet normaliseras inom loppet av några veckor-månader. I ovanliga fall kan ämnet även sprida sig och bedöva andra muskler än de som avsågs med behandlingen, detta kan leda till slokande ögonlock eller asymmetri i dina ansiktsdrag.

En viss känsla av tyngd över ögonlocken kan inträffa och är vanligare hos äldre och särskilt hos individer med breda pannveck och livlig mimik. Tyngden och de funktionella besvären man får av att inte kunna höja ögonbrynen är besvärande för vissa de första 2-3 veckorna efter en behandling, men är inte att förväxla med ptosen där ögonlockets muskel förslappats med oförmåga att öppna ögat helt som följd.

Allergiska reaktioner är mycket ovanliga och medicinsk hjälp och beredskap finns på kliniken.

Är Botox verkligen ett nervgift?

Botox blockerar signalen mellan nerv och muskel eller svettkörtel. Det är ett beprövat läkemedel som används inom sjukvården sedan 1982, t ex för att behandla muskelkramper och spasticitet. Efter några månader avklingar effekten och tillståndet återgår till ursprungsläget.

Hur länge varar effekten av en behandling?

Effekten varar i cirka 3-5 månader.

När ser jag effekt av behandlingen?

Resultaten syns ofta redan efter 3-4 dagar, maximal effekt uppstår efter 10-14 dagar.

Kan alla behandlas?

Gravida och ammande får inte behandlas, likaså patienter med ALS, Myastenia Gravis (muskelsjukdom) och känd allergisk reaktion mot någon av ingredienserna i Botox.