Botox

Botox muskelavslappnande medel

Injektionsbehandling, manBegreppet botox är egentligen ett produktnamn, Botox®, och tillverkas av läkemedelsföretaget Allergan. Det finns emellertid andra läkemedel med identiska egenskaper, till exempel Bocouture®, Vistabel® och Azzalure®, som vi också arbetar med. Gemensamt har de en muskelavslappnande effekt.

I dagligt tal har botox blivit ett begrepp som förknippas med en behandling för att avlägsna rynkor. Det stämmer, men är inte hela sanningen. Botox används dessutom framgångsrikt för behandling av ett stort antal tillstånd inom medicinsk behandling.

Ämnet blockerar tillfälligt nervimpulser som går till musklerna. I de mängder som används vid rynkbehandling är ämnet ofarligt. De bästa resultat av botoxbehandlingar är de som behandlar sk dynamiska rynkor, det vill säga de som uppstår när du aktivt rör en muskel, till exempel rynkar på näsan, pannan eller ögonen. Djupare rynkor som finns när man är helt avslappnad i ansiktet behandlas bäst med filler som Juvederm, Restylane, Emervel, m.fl.

Förutom behandling av rynkor i ansiktet, erbjuds också behandling med botox mot:

Botoxbehandling mot rynkor

Botox, områdenInjektionsbehandlingar med muskelavslappnande medel, botulinum toxin serotyp A, är nu den vanligaste estetiska injektionsbehandlingen. Den har en hög säkerhet, ger goda resultat och är förhållandevis snabb och enkel att utföra. Genom att injicera botox i utvalda muskler blockeras nervimpulserna och får muskeln att slappna. På så vis reduceras rynkor och den överliggande huden blir slätare.

De vanligaste behandlingsområdena för reducering av rynkor är:

 • Rynkor mellan ögonbrynen (bekymmersrynkor)
 • Horisontella rynkorna i pannan
 • Rynkor i ögonens utkanter (kråksparkar)
 • Rynkor i käk- och halsområdet (strama halsstråk)

Dam

Botoxbehandling mot migrän och spänningshuvudvärk

Migrän och spänningshuvudvärk är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning eftersom det påverkar livskvalitén så genomgripande. 7 av 10 blir hjälpta med hjälp av botoxbehandling. När botox produkten injiceras på det tilltänkta området blockeras nervsignalerna som får muskler att spännas. På så vis bidrar en botoxbehandlingen till att reducera muskelspänningar och nervretningar i de utpekade området och de bakomliggande faktorer till migrän och spänningshuvudvärk kan reduceras eller helt tas bort.

Då migrän behandlas med botox sätts ett antal små injektioner på väl utvalda områden i ansikte, tinningar, nacke och skuldror. Själva behandlingen föregås av ett förberedande undersökningsbesök. Effekten av en botoxbehandling mot migrän och huvudvärk börjar ha full effekt efter en vecka och består sedan i 3-4 månader.

Behandling av migrän och huvudvärk är sammankopplat med minimala risker. Om bieffekter uppstår är de nästan alltid övergående.


Prislista

Ansikte, 2-3 områden 2 500 kr

50 enheter Botox eller Vistabel motsvarar 125 SPU Azzalure. Vanligen räcker denna mängd till 2 behandlingsområden i ansiktet. I undantagsfall kan det täcka tre områden om rynkorna är små. Observera att effekten av din behandling varar längre om endast två områden behandlas.

Alla priser inkluderar moms.


Behandlingen ges på alla våra kliniker.


Vanliga frågor

Vad är bäst, fillers eller Botox?

Vad som passar just dig kommer vi överens om när du kommer till kliniken. Ibland kan en kombination ge bästa resultat och en mer hållbar effekt. Botox är bäst för dynamiska rynkor och filler för statiska rynkor.

Vad skall man tänka på innan behandlingen?

 • Undvik blodförtunnande medel som Acetylsalicylsyra (Aspirin, Albyl, Magnecyl), inflammationsdämpande mediciner som Ibuprofen (Ipren), Diklofenak (Voltaren), Naproxen (Pronaxen), naturmediciner som Ginkgo och Ginseng samt kosttillskott så som vitamin E, vitamin C och Omega-3 helst i 2 veckor innan.
 • Tvätta ansiktet, undvik make-up innan behandling.
 • Du får ej vara gravid eller amma.
 • Du ska inte ha infektion på injektionsområdet.

Vad skall man tänka på efter behandlingen?

 • Massera inte det behandlade området inom 24 timmar.
 • Ligg inte ner inom 4 timmar efter behandling.
 • Undvik aktivitet som orsakar rodnad inom 24 timmar så som fysisk träning och bastubad.
 • Lägg inte make-up på det behandlade områdena inom 4 timmar efter behandling.
 • Använd Paracetamol (Panodil eller Alvedon) vid behov.

Hur går en behandling till?

Behandlingen är en snabb, enkel, smärtfri och säker procedur. Ingreppet tar inte mer än 10-20 minuter.

Med hjälp av en micro-nål injiceras små mängder Botox i de områden som skall behandlas. Eftersom nålen är tunn och endast mycket små mängder vätska injiceras är det upplevda obehaget litet. Många patienter likställer känslan med ett myggbett.

Bedövning är inte nödvändigt (om inte patienten önskar det) och du kan återgå till dina normala aktiviteter omedelbart efter ingreppet.

Vilka biverkningar kan Botox ge?

Biverkningar efter botoxbehandling är ovanliga. Vanligast är blåmärken och svullnad vid injektionsområdet. En mild huvudvärk kan i sällsynta fall uppkomma efter behandlingen och går oftast över av sig själv

I ovanliga fall kan ämnet sprida sig och bedöva andra muskler än de som avsågs med behandlingen, detta kan leda till slokande ögonlock eller asymmetri i dina ansiktsdrag.

Allergiska reaktioner är mycket ovanliga och medicinsk hjälp och beredskap finns på kliniken.

Är Botox verkligen ett nervgift?

Botox blockerar signalen mellan nerv och muskel eller svettkörtel. Det är ett beprövat läkemedel som används inom sjukvården sedan 1982, t ex för att behandla muskelkramper och spasticitet. Efter några månader avklingar effekten och tillståndet återgår till ursprungsläget.

Hur länge varar effekten av en behandling?

Effekten varar i cirka 3-5 månader.

När ser jag effekt av behandlingen?

Resultaten syns ofta redan efter 3-4 dagar, maximal effekt uppstår efter 10-14 dagar.