Fettfrysning / Cryolipolysis

Fettfrysning för lokala fettdepåer

I Göteborg erbjuder vi fettfrysning, även kallad cryolipolysis. Det är en icke kirurgisk metod som används för att reducera lokala fettdepåer på kroppen.

Metoden, som är FDA godkänd (USAs motsvarighet till Läkemedelsverket), går ut på att fettcellerna i fettlagret kyls ned utan att skada den omgivande vävnaden. På så vis dör fettcellerna som sedan transporteras bort i kroppen på naturlig väg. Resultatet blir permanent eftersom kroppen inte kan bilda nya fettceller.

Adel Estetik erbjuder nu en fettfrysningsbehandling med Z Lipo som kombineras med  Z Wave radial stötvågsbehandling. Kombinationen av dessa tekniker get optimal fettreduktion. Direkt efter fettfrysning behandlas det nedkylda området med radiella stötvågor som både förstärker och påskyndar den process som oskadliggör fettcellerna, sk apoptos. Behandling med Z Wave fungerar också som en skintightening, det vill säga hudens elasticitet ökar och den stramas upp. Även eventuella celluliter reduceras. Z Wave behandling kan därför också göras separat utan fettfrysning.

En behandling reducerar i genomsnitt fettlagrets tjocklek med ca 1 cm. Detta förutsätter att patienten inte äter mer än vanligt eftersom de fettceller som finns kvar i området då blir större. Bäst resultat uppnås naturligtvis om behandlingen kombineras med bra kost och motion.

Behandlingen ska inte betraktas som en bantningsmetod. Den hjälper snarare till att forma och skulptera delar av kroppen där fettet inte riktigt försvinner, även då man minskar i vikt. Eftersom effekten är permanent kan fettfrysning likställas med fettsugning.

Fettfrysning med Z Lipo är en enkel och näst intill smärtfri behandling förknippad med få risker. Den utförs av vårdpersonal med särskild kompetens och utbildning. Den efterföljande stötvågsbehandlingen kan ibland kännas obehaglig men smärtan brukar vara hanterbar.

Övergående lokal rodnad, blåmärken och domningar i huden är vanliga biverkningar av behandlingen och avtar inom några timmar. Effekten på perifera nerver har undersökts och visade inga permanenta skadliga resultat. Inte heller har några allvarliga långvariga biverkningar påträffat vid uppföljning efter sex månader.

Patienten kan omedelbart efter behandlingen återgå till sina vanliga aktiviteter.

Fettfrysning i korthet

 • I genomsnitt 1 cm fettreduktion per behandling
 • Unik kombinationsbehandling bestående av fettfrysning och stötvågsbehandling
 • Permanent effekt om din vikt bibehålls
 • Icke- invasiv metod som ersätter fettsugning
 • Ingen konvalescens
 • Två valfria områden på kroppen kan behandlas samtidigt
 • Snabb behandling
 • Smärtfritt
 • Prisvärd (jämfört med fettsugning)
 • Få eller inga biverkningar
 • FDA godkänd procedur avseende mage, lår och ”kärlekshandtag”
 • Särskilt utbildad personal med specialistkompetens behandlar

Vanliga behandlingsområden

 • Mage
 • Höfter, ”kärlekshantag”
 • Rygg
 • Lår, insida och utsida
 • Knä
 • Stuss
 • Överarm, ”gäddhäng”

OBS! Vi behandlar inte haka.

Förberedelser inför en fettfrysningsbehandling

Det är viktigt att dricka mycket vatten minst 2 dagar innan och efter behandling.

Hur går det till

Innan behandlingen påbörjas läggs en geldyna på det aktuella behandlingsområdet och en applikator fästs med hjälp av ett kraftigt vakuum på området som skall behandlas. Applikatorn suger in behandlingsområdet/fettdepån i applikatorskålen vilket kan upplevas som en dragningskänsla. Därefter kyls området ner under kontrollerade former, efter några minuter domnar eventuellt obehag. Behandlingen tar ca 60 minuter. Under tiden kan patienten läsa en tidning eller kanske dricka en kaffe. Till ljudet av den lätt surrande maskinen är det också vanligt att man somnar.

I direkt anslutning till fettfrysningsbehandlingen görs stötvågsbehandlingen Z Wave, vilket tar ca 5-7 minuter. Radiella stötvågor sänds genom det nedkylda behandlingsområdet och kan ibland förknippas med ett visst obehag men som är snabbt övergående och fullt hanterbart.

Hur många behandlingar behövs?

Resultaten är synliga från den första behandlingen. I genomsnitt behövs 2-3 behandlingar per område. Det finns många faktorer som påverkar behandlingens utfall såsom ålder, ämnesomsättning och våra individuella förutsättningar på hur vi reagerar. Därtill spelar naturligtvis våra förväntningar och målbilder roll för hur många behandlingar man väljer att göra.

För bästa resultat rekommenderas minst 4-6 veckors intervall mellan varje fullgjord behandling. Det slutgiltiga resultatet kan observeras 4-5 månader efter en behandling.

Fettfrysning med Z Lipo i kombination med Z Wave är ett mycket effektivt sätt att förlora fettmassa. Det ska dock inte användas som en lösning att gå ner i vikt vid övervikt. Det är ett icke-kirurgisk alternativ till fettsugning. Resultaten är inte lika dramatiska som de som ses efter traditionell fettsugning, men de är fortfarande märkbara och imponerande för ett icke-kirurgiskt ingrepp.

Biverkningar

Som biverkningar förekommer i undantagsfall rodnad, svullnad, blåmärken, lokala domningar eller spänningar på det behandlade området.

Kontraindikationer

Du bör inte genomföra behandlingen om du har:

 • Diabetes
 • Hjärt- och kärlsjukdom
 • Leversjukdom
 • Maligna tumörer
 • Pacemaker
 • Blodförtunnande medicinering, tex Varan
 • Antiinflammatorisk medicinering
 • Öppna sår på det område du vill behandla
 • Hypertrofiska ärr i behandlingsområdet
 • Hudsjukdom i behandlingsområdet
 • Är gravid eller ammar

Se alla våra priser och kampanjer på Bokadirekt

BOKA TID