Boka tid

Tidbokning

Kvinna med laptopBOKA TID STOCKHOLM

BOKA TID GÖTEBORG

Ny lag från 1 juli 2021 för patientens säkerhet

På Adel Estetik utförs estetiska injektionsbehandlingar endast av legitimerade läkare för din säkerhet. Sedan starten av vår verksamhet har vi varit registrerade hos myndigheten för vård och omsorg (IVO) och kliniken har alltid haft patientförsäkring.

Från och med 1 juli 2021 måste du som patient/kund boka minst 48 timmar innan din behandling. Detta gäller ALLA nya kunder och även gamla som ej varit hos oss på 6 månader eller önskar göra en EJ tidigare gjord estetisk behandling.

Vi ber dig att i god tid innan ditt besök läsa om din behandling nedan. Under tiden fram till behandling har du en betänketid. Önskar du ytterligare information kring din behandling är du välkommen att kontakta oss per mail/telefon eller boka en konsultation.

Efter betänketiden ger du ditt samtycke (blankett) till din planerade behandling. Vi ber dig läsa igenom den innan du träffar din doktor. Senast vid besöket kommer du få skriva på samtyckesblanketten. Du kan därefter göra samma typ av behandling inom 6 månader utan ny betänketid/samtycke.

Observera att vi endast behandlar patienter över 18 år.


Information om din behandling

Vilka andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder finns

 • Behandling med Botulinumtoxin typ A mot dynamiska rynkor: Ingen
 • Behandling med fillers: Det finns ett stort utbud av estetiska behandlingar som syftar till att reducera rynkor, öka volym, få en jämnare hudstruktur och skapa tydliga konturer. Exempel på alternativa behandlingar är kirurgi, olika typer av ljusbehandlingar (t.ex. laser), fatfillers, PRP/PRF och microneedling.
 • Behandling med Belkyra: Fettsugning och fettrysning
 • Behandling med PRP/PRF: Fillers, nanofett, olika typer av ljusbehandlingar såsom laser, viss läkemedelsbehandling beroende på indikation.
 • Behandling med nanofett: Fillers, Botulinumtoxin typ A, PRP/PRF, microneedling, olika typer av ljusbehandlingar (t.ex. laser).
 • Behandling med laser: Fillers, Botulinumtoxin typ A, PRP/PRF, microneedling, nanofett, fatfillers.

Kostnad för din behandling

Se prislista

Förväntat behandlingsförlopp och resultat

 • Behandling med Botulinumtoxin typ A: Injiceras med små tunna nålar. Muskelavslappnande/rynkreducerande.
 • Behandling med fillers, PRP/PRF, nanofett: Injiceras med vass eller trubbig nål (cannula). Rynkreducerande (statiska rynkor), tillför volym, huduppstramande, kollagenstimulerande och tillför mer lyster och jämnhet till huden.
 • Behandling med Belkyra: Injiceras med vass eller trubbig nål (cannula). Reducerar fett i det behandlade området.
 • Behandling med microneedling: Små tunna nålar sticks in i huden. Används för ökad kollagenstimulering, rynkreduktion och tillför mer lyster och jämnhet till huden.
 • Behandling med Hyaluronidase: Injiceras med vass och trubbig nål (cannula). Används för att ta bort HA-fillers.

Patientförsäkring

Vi har Folksam patientförsäkring.

När kan du upprepa din behandling

 • Botulinumtoxin typ A: Effekten varar ca 3 månader. Effektens varaktighet är beroende av bland annat hur många enheter man använder i det behandlade området, hur stark muskulaturen är samt individens egna genetiska svar på medlet.
 • Filler: Behandlingen kan upprepas om man önskar större effekt, t.ex. ökad volym. Det finns ingen tydlig minimigräns för hur många dagar som behöver passera innan nästa behandling. Fillers bestående av hyaluronsyra (HA-filler) går ur kroppen, dess effekt varar mellan 6-24 månader beroende på vilken typ av filler man använder. HA-fillers kan tas bort med läkemedlet Hyalase (Hyaluronidase).
 • Kollagenstimulerande filler: Kan sitta i kroppen mellan 12 mån-3 år. Vi rekommenderar att upprepa kollagenstimulerande behandling tidigast 2 månader efter behandling.
 • PRP/PRF, microneedling: Kan upprepas efter 3-4 veckor.
 • Belkyra: Kräver i regel fler behandlingar för att uppnå ett fullgott resultat. Behandlingen kan upprepas flera gånger men bör inte överskrida 6 behandlingstillfällen. Normalt brukar 2-3 tillfällen vara tillräckligt men beror på hur mycket fett som finns i utgångsläget. Tidsintervallet mellan varje behandling ska vara minst 4 veckor men vi rekommenderar 6-8 veckor.
 • Nanofett: Kan upprepas efter 6 månader. Efter 6 månader kan man se ett fullgott resultat.

Kontaktperson vid eventuella komplikationer

Vid eventuella komplikationer, kontakta ansvarig läkare Dr Adel Haghjoo, tel +46 (0)10 – 188 47 00

Akuta ärenden, SMSa: +46 (0)708 – 10 20 10

Substanser och läkemedel som används

Risker för komplikationer och biverkningar

 • Behandling med Botulinumtoxin typ A: Se Fass Botox, Vistabel, Dysport, Azzalure, Bocouture
 • HA-filler (t.ex. Juvéderm, Belotero, Restylane): FDA-registrerade. Komplikationer och biverkningar förekommer sällan.

  Vanliga och snabbt övergående biverkningar inom 14 dagar: Svullnad, rodnad, klåda, irritation, utslag, blödning, blåmärke.

  Potentiella ovanliga komplikationer och biverkningar: Infektion (visar sig med rodnad, smärta, ömhet, knölar, feber), inkapslingar, knölar, pigmentförändring, migration (fillern flyttar sig), kärlskada, vävnadsskada (nekros), blindhet/stroke (när filler injiceras i en artär och täpper till blodflödet till ögat eller hjärnan).

  HA-fillers har ett motmedel, Hyaluronidase. På kliniken finns tillgång till motmedel. Endast legitimerade läkare med särskild utbildning i komplikationshantering behandlar för din säkerhet.

 • PRP/PRF, nanofett, microneedling: Rodnad, svullnad och blåmärke.
 • Belkyra: Rodnad, svullnad, sveda, blåmärke. Ömhet och känselbortfall i det behandlade området kan förekomma ca 2-3 veckor.

Eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada