Behandling av haka

Det allmänna intrycket av ansiktsprofilen kan upplevas som oproportionerlig. Det är till exempel vanligt att hakan är något kort i förhållande till näsans längd. Många kvinnor önskar också ett mer avsmalnat feminint ansikte och män kan ibland vilja se bredare och mer maskulina ut.

Med åldern påverkas även skelett och den mjuka den mjuka vävnaden runt hakan vilket förkortar ansiktets nedre region och påverkar hakans form. Det är också vanligt att muskulaturen kring haka och hals är så stark att hakan dras upp och formar ett tydligt veck under läppen.

Vanliga problem

  • Oproportionerligt liten haka i förhållande till resten av ansiktet
  • För brett ansikte (kvinnor)
  • För smalt och feminint utseende (män)
  • Veck under läppen, hakan har blivit som en puckel
  • Gropig haka
  • Hakgrop

Vilka metoder kan korrigera hakans profil och utseende utan operation?

Om man inte är redo att ta steget att göra en hakplastikoperation, finns det enkla lösningar som kan åstadkomma en mer distinkt hakprofil som bättre harmonierar med resten av ansiktets proportioner.

Baserat på vår kliniska erfarenhet informerar vi om de mest framgångsrika åtgärderna.

Fillers

Genom att använda fillers kan du både förlänga eller bredda en haka. När hakspetsen förlängs skapar man intrycket av ett avsmalnat och feminint ansikte. Likaså kan bredda hakan och ge framförallt män ett mer maskulint utseende.

Fillers kan också skapa en väl avvägd profil som överensstämmer med resten av ansiktets proportioner.

Vecket på hakan kan göras mindre tydligt med fillers, vilket jämnar ut den ”kulle” som kan uppstå med åldern.

Botox

Genom att injicera Botox kan muskulaturen på hakan slappna av och blir på så vis mindre gropig. Resultatet blir en mer ungdomlig nedåtgående haka och harmonisk hakprofil.