Vaginal uppstramning

Vaginal uppstramning, stressinkontinens och torrhet

Kvinnans underliv förändras naturligt under livets gång. Barnafödande, cancer eller klimakteriet är några av de mest vanliga orsaker till sådana förändringar. Detta kan ofta leda till besvär såsom inkontinens, urinvägsinfektioner, eller klåda. Även obehag vid träning eller smärta vid samlag är vanligt. Dessutom kan underlivet förlora i elasticitet och volym.

Idag finns det hjälp att få. I Göteborg erbjuder Adel Estetik laserbehandling för vaginal uppstramning (tightening).

Proceduren är enkel, smidig, icke-kirurgisk och förenat med lite obehag. Resultaten är gynnsamma och direkta, särskilt för individer med lite eller måttliga besvär.

Vad är vaginal laserbehandling

Med hjälp av laser stramas underlivet upp i området runt urinrörsöppningen och i slidan. Laserenergin som behandlar urinrörsöppningen och slidan påverkar termiskt den vaginala vävnaden. Detta sätter igång en stimulering av kollagenombyggnad, nya kollagenfibrer i vaginalslemhinnans vävnad skapas. Slutresultatet av nytt kollagen, kollagenneogenesis, är en förstärkning av urinröret och uppstramning av den vaginala kanalen.

Till skillnad från de flesta kirurgiska metoder, kan man med laser åstadkomma en uppstramning i hela slidans längd, och inte bara den yttre delen. Dessutom är biverkningarna minimala och snabbt övergående.

Vanligtvis rekommenderas två behandlingar för optimalt resultat.

För vem passar vaginal laserbehandling

För den som upplever att slidöppningen förlorat sin elasticitet och form, passar behandlingen utmärkt.

Tillståndet är ofarligt men kan vara socialt besvärande. Besvären är mycket vanligt förekommande. Mer än 40% av kvinnor som genomgått en vaginal förlossning uppvisar symptomen.

Har man däremot en kraftig inkontinens åtgärdas den bäst med kirurgi.

Gör det ont

Behandlingen känns som en vanlig gynekologisk undersökning. Det behövs inget smärtstillande och man kan fortsätta sin dagliga aktivitet som vanligt.

Redan från första dag som man behandlas är det många som känner av en effekt.

Vad ska man tänka på innan behandlingen

Ingen speciell förberedelse eller några försiktighetsåtgärder efter behandlingen är nödvändiga. Patienten kan omedelbart återgå till sina normala dagliga aktiviteter.
Vi rekommenderar att behandling utförs under i den fas av menstruationscykeln då patienten inte blöder.

Hur många gånger behöver man upprepa behandlingen

Vi rekommenderar att göra behandlingen 2 gånger för ett optimalt resultat, därefter en underhållsbehandling per år för att bibehålla den goda effekten.

Forskning kring vaginal laserbehandling

Senaste vetenskapliga resultat visar signifikant stora förbättringar i vaginal täthet och sexuell tillfredsställelse. En sammanställning gjord av Fotona konstaterar att

  • Nästan 70% av försökspersonerna var torra efter 120 dagar.
  • 95% av försökspersonerna rapporterade förbättring efter 120 dagar och 68% sade sig vara helt fria från symptom.
  • Förbättring av inkontinens i alla uppmätta parametrar.
  • Inga biverkningar noterades i någon av studierna.

I en studie, gjord av Dr. Jorge Gaviria bedömde 95.2% av försökspersonerna att de hade en stark eller måttligt bättre vaginal täthet efter behandling. Patienttillfredsställelsen var 97%.

För mer information om vetenskapliga studier, klicka på länkarna nedan

Up to 3-year Follow-up of Patients with Vaginal Relaxation Syndrome Participating in Laser Vaginal Tightening

Laser Vaginal Tightening (LVT) – evaluation of a novel noninvasive laser treatment for vaginal relaxation syndrome

Novel Minimally Invasive VSP Er:YAG Laser Treatments in Gynecology

Vaginal laserbehandling i korthet

  • Behandling mot vaginal slapphet, stressinkontinens och torrhet
  • Kollagenstimulerande vaginal behandling som stramar upp urinröret samt hela slidans längd
  • Minimala och snabbt övergående biverkningar
  • Ingen konvalescens
  • Vetenskapliga studier visar även på ökad sexuell tillfredsställelse

Prislista

Pris per behandling: 3 500 kr.

Inför behandlingen är konsultation på kliniken obligatorisk för att avgöra dina förutsättningar. Kostnad 300 kr.

Alla priser inkluderar moms.


Behandlingen ges endast på vår klinik i Göteborg.