Information om laser

Laser inom estetisk medicin

Tekniken inom lasermedicin har under de senaste åren kommit att bli ett framgångsrikt alternativ till traditionell estetisk kirurgi. Behandlingarna är både effektiva i förhållande till kostnaden och antal utförda sessioner. Därtill slipper patienten lång konvalescens och onödigt obehag i samband med själva behandlingen.

Adel Estetik har valt att arbeta med Fotona laser. Tekniken använder ett tvåvågsystem, Nd:YAG och Er:YAG. På så vis kan vi erbjuda ett bredare tillämpningsområde och ger dig som patient ökade möjligheter till ett tillfredsställande resultat.

De vanligaste behandlingarna med Fotona laser är:

Innan du genomgår en laserbehandling

För att ge dig som patient en trygg behandling med ett förutsägbart resultat genomförs en noggrann underökning av ansvarig läkare innan din behandling. En analys görs av hudtyp, benägenhet till ärrbildningar vid hudskador (keloider eller hypertrofiska ärr). Det är också centralt att utreda eventuell förekomst av hudförändringar eller hyperpigmentering.

Har du tidigare drabbats av en herpesinfektion (munsår), föreligger en risk att infektionen uppkommer efter behandling. Det kan dock förebyggas effektivt genom peroral anti-herpesmedicin.

Det är centralt att undvika solexponeringen 4 veckor innan behandling. Det gäller även solarium och brun utan sol preparat. Undvik också all form av solexponering på den behandlade ytan mellan dina behandlingar.

När ska du inte göra en laserbehandling:

 • Om du är gravid eller ammar
 • Har diabetes
 • Använder vissa läkemedel

Biverkningar

Vissa oönskade effekter kan uppkomma av din laserbehandling men varierar individuellt och beror på hudtyp, hur stort och djupt området är som behandlas.

Vanligast förekommande oönskade effekter är:

 • Hudrodnad som kan bestå i några dagar
 • Smärtkänsla, stickningar och sveda vid själva laserbehandlingen
 • Hudmissfärgning

Mindre vanligt förekommande oönskade effekter är:

 • Blåsbildningar
 • Hudinfektion
 • Herpesreaktivering
 • Follikulit (hårsäcksinflammation)
 • Inåtväxande hårstrå

Mycket ovanliga biverkningar:

 • Sår och ärrbildningar
 • Skorpbildningar
 • Små punktblödningar
 • Blåmärke

Allmänna råd efter din behandling

Använd solkräm med minst solskyddsfaktor 30 i 4-6 veckor efter behandling. Undvik trauma i det behandlade området, det vill säga att utsätta området för onödig beröring. Profylaktisk kur med antibiotika eller antivirala medel skall slutföras. Efter varje laserbehandling ges instruktioner hur du skall sköta det behandlade området.