Stockholm

Privat vård

Vid sidan av estetiska behandlingar erbjuder Adel Estetik personer och företag privat vård.

Till oss kan du komma för ett privat läkarbesök. Det kan handla om en magnetröntgen eller annan utredning utan lång handläggningstid.

Vi utför också olika hälsokontroller. Du kan välja mellan liten, normal eller utökad hälsokontroll. Den utökade hälsokontrollen ger dig möjlighet att du göra ett tillval av undersökningar och tester och träffa en specialistläkare där ni går igenom resultatet av din blodanalys och diskuterar eventuella åtgärder för vidare behandling.

Hälsokontroll

– En investering i livet

Adel Estetik erbjuder hälsokontroller för privatpersoner och företag. Vi tror att att människor vill prioritera sin hälsa för att öka sin livskvalité.
Det är ibland svårt att identifiera ohälsa. Den kommer ofta utan förvarning. Därför är det värdefullt att tidigt upptäcka riskfaktorer för att förebygga sjukdom. Men också om ohälsa redan är ett faktum. När man inte mår bra vill man hitta orsaken till problemet och åtgärda det så snart som möjligt. Man vill slippa vårdköer och långa sjukskrivningar. Att snabbt få kontakt med en läkare som tar sig tid att bilda sig en helhetssyn kring sjukdomsbilden, kan då vara ovärderligt.

Vår ambition är därför att ge dig som vill investera i din framtida hälsa en snabbt och effektiv hälsokontroll. Genom ett enkelt blodprov undersöker vi grundläggande hälsoindikatorer. Inom en vecka får du resultatet som består av genomgripande analyser och förklaringar.

Så går det till

Kontakta oss via mail på stockholm@adelestetik.se eller skicka SMS eller ring till +46 (0)708-10 20 10. Uppge ditt namn och personnummer och vilken typ av hälsokontroll du önskar utföra.

Vi kommer därefter be dig fylla i en hälsodeklaration som tillsammans med ditt blodprov ligger till grund för din hälsokontroll. Du får också mer information om var du lättast kan ta ditt blodprov närmast där du bor.

Om du väljer att göra en utökad hälsokontroll, hittar vi tid för ditt personliga läkarbesök som kommer ske när vi får provsvaren. Då har du och din doktor möjlighet att i lugn och ro gå igenom resultaten och göra de ytterligare undersökningar som krävs för att få en helhetsbild av din hälsa.

Det är viktigt att du som patient kan känna dig trygg och förstå innebörden av dina provsvar. Väljer du en liten eller normal hälsokontroll, kommer provresultaten tolkas och förklaras och skickas därefter till dig via brev eller e-post.

Liten hälsokontroll

En liten hälsokontroll passar dig som känner dig frisk och som i övrigt inte har några uttalade medicinska besvär. Hälsokontrollen ger dig en allmän screening av din hälsa som kan identifiera de vanligaste riskfaktorerna för eventuell sjukdom.

Provtagning sker på en mottagning/laboratorie nära där du bor. Observera att du inte ska äta på minst 6 timmar innan provtagningstillfället.

Resultatet av ditt blodtest samt en utförlig förklaring skickas till dig inom en vecka. Du väljer själv om du vill ha resultatet skickat med brev eller via e-post.

Pris 1 000 kr.

Normal hälsokontroll

Normal hälsokontroll passar dig som känner dig frisk och som i övrigt inte har några uttalade medicinska besvär. Hälsokontrollen ger en allmän screening av din hälsa och kan avslöja de vanligaste riskfaktorerna kring eventuell sjukdom.

Analysen kontrollerar fler variabler i blodet än i en liten hälsokontroll. På så vis ökar chansen att kunna identifiera eventuella indikatorer för ohälsa.

Provtagning sker på en mottagning/laboratorie nära där du bor. Observera att du inte ska äta på minst 6 timmar innan provtagningstillfället.

Resultatet av dina prov samt en utförlig förklaring skickas till dig inom en vecka. Du väljer själv om du vill ha resultatet skickat med brev eller via e-post.

Pris 2 000 kr.

Utökad hälsokontroll

En utökad hälsokontroll passar dig som på ett enkelt sätt vill få kontakt med en specialist som kan gå igenom dina provresultat på djupet. Proverna tar du därför innan du träffar din specialist. Kanske känner du oro inför en specifik sjukdom som du skulle vilja kontrollera. Ni diskuterar eventuella riskfaktorer för ohälsa och kan också lägga upp en plan för hur du kan förebygga dem.

För dig som redan har ett medicinskt besvär kan den utökade hälsokontrollen också vara lämplig. Utan långa handläggningstider får du kontakt med din doktor som tar sig tid att bilda sig en helhetssyn kring din hälsa. Vi ser till att du snabbt får den undersökning som behövs för att komma vidare i en eventuell utredning och om möjligt ge dig rätt behandling.

Provtagning sker på en mottagning/laboratorie nära där du bor. Observera att du inte ska äta på minst 6 timmar innan provtagningstillfället.

Efter att resultatet kommit till oss, får du tid för ett personligt läkarbesök. Där går vi igenom dina provsvar och diskuterar eventuella åtgärder för att behandla eller förebygga ohälsa.

Pris 3 500 kr.

Tillval

Följande tillval kan göras till den utökade hälsokontrollen.

Observera att ett läkarbesök är obligatoriskt innan du utför en tillvalsundersökning.

Gastroskopi 4 000 kr
Koloskopi 5 000 kr
Cystoskopi 4 000 kr
Slätröntgen (vanlig röntgen) från 1000 kr
Datortomografi eller magnetkamera  från 2 000 kr
Psykologbesök 1 000 kr
Utökade labprover från 1 500 kr
Vilo-EKG 500 kr
Arbets-EKG 3 000 kr

I korthet

  • Du kontaktar oss via telefon, SMS eller mail. Ange namn, personnummer, adress, samt vilken hälsokontroll du önskar utföra.
  • Du fyller i en hälsodeklaration som du också kan skicka via mail. Om du valt utökad hälsokontroll, bokar du också tid för ett läkarbesök.
  • Du besöker en mottagning/laboratorium i närheten av där du bor.
  • Provsvar med tolkningar och förklaringar skickas direkt till dig via post eller e-post.

Vid utökad hälsokontroll kommer du på ett läkarbesök. Tillsammans med din doktor går ni igenom provsvaren och utför ytterligare undersökningar som kan ge en helhetsbild av ditt hälsotillstånd.

Betalning

Kort- och kontantbetalning accepteras. Företag kan också betala via faktura efter godkännande av kliniken.