Corona

Vi vill informera om hur vi ser på coronaviruset

Adel Estetik håller öppet, men med anledning av Coronavirusets spridning ber vi dig iaktta följande riktlinjer för att förhindra ytterligare smittspridning.

Om du har planerat ett besök på någon av våra kliniker och har symtom såsom:

  • Feber
  • Andningssvårigheter
  • Hosta
  • Eller andra influensaliknande symptom

Ber vi dig inte komma till kliniken då du kan smitta andra.

Adel Estetik följer strikta regler för sin personal. Vid förkylningssymtom uppmanas alla att vara hemma. Rutiner för rengöring och desinfektion har också utökats i våra lokaler.

I övrigt följer vi noggrant utvecklingen och myndigheternas rekommendationer.

Filler och vaccination- är det farligt?

I världen börjar man nu vaccinera miljontals individer mot COVID-19. Många har sedan innan haft fillers och undrar om komplikationer i relation till vaccination.

Hittills har ett fåtal fall observerats där man kunnat se bieffekter av fillers efter vaccinering av Modernas COVID-19 vaccin. Symtomen har bestått av svullnad och varit övergående. De har behandlats med antihistamin och/eller kortison. Ingen individ har krävt sjukhusvård.

Det är viktigt att poängtera att du INTE bör undvika att vaccinera dig för att kunna använda fillers. Risken att bli smittad med COVID-19 är en betydligt större hälsofara än den svullnad man kunnat se hos individer som hade fillers innan vaccination.

De som fått symtom har alla tagit fillers innan sin vaccination. Ingen komplikation har hittills observerats hos de som tagit fillers efter vaccination.

Har du tidigare blivit svullen i ansiktet eller annan kroppsdel i samband med annan vaccination, rekommenderar vi att du diskuterar med din behandlande estetiska läkare. Adel Estetik erbjuder dig som patient en trygg behandling utförd av en legitimerad läkare. Vårt fokus ligger alltid på patientens säkerhet i samband med ett vackert naturligt resultat.